Syringa vulgaris 'Charles Joly' Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'